Velkommen/Welcome

På fagnettstedet Byen er Bergen finner du blant annet uttale- og lytteoppgaver, lydfiler til tekstboken og fasiter.

On the webpage Byen er Bergen you will find pronunciation and listening exercises, audio files for the textbook and answer keys.